Badanie ATP i okresowa kontrola

Transport produktów żywnościowych podlega pewnym restrykcjom. Każdy środek transportu, bez względu na to, czy jest to samochód dostawczy, statek, czy pociąg, musi spełniać odpowiednie wymogi, które określają, czy dany pojazd spełnia z góry ustalone normy, które wynikają z umowy ATP. Chcąc przewozić żywność z jednego miejsca w drugie, koniecznie trzeba wykonać badanie ATP. Ponadto raz na jakiś czas konieczne są badania okresowe.

Podczas kontroli okresowej sprawdzane jest przede wszystkim nadwozie pojazdu. Podczas tej czynności w pojeździe nie mogą znajdować się produkty spożywcze. Jest to tak zwana próba skuteczności agregatu, polegająca na sprawdzeniu, czy dane urządzenie chłodnicze radzi sobie ze schłodzeniem nadwozia do wartości temperatury, która odpowiada jego klasie ATP. Poza tym sprawdzane są także inne, istotne parametry takie jak faktyczny stan uszczelek, w tym otworów oraz drzwi. Istotne jest także to, czy termostat działa bez zarzutu oraz jaki jest stan ogólny urządzenia chłodniczego i izolacji termicznej. Badanie ATP jest wykonywane przez inspektorów laboratoriów badawczych. Są to osoby przeszkolone, upoważnione do wykonywania tego rodzaju badań. Przewożenie produktów żywnościowych powinno odbywać się w warunkach, które wykluczają rozwój bakterii i drobnoustrojów. Każdy pojazd przeznaczony do przewozu tego rodzaju produktów powinien mieć aktualny certyfikat, świadczący o spełnieniu umowy ATP.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.