Jaki jest cel i metody analizowania cen?

Analiza cen rynkowych jest wysoce istotnym instrumentem badania rynku, które pozwala nam pozyskać dane na temat formowania się cen określonych produktów. Ceny powinny zawsze pokrywać całość społecznie koniecznych koszty wytwarzania, tak aby były wyznaczone na poziomie gwarantującym pełną dystrybucję produkowanych dóbr konsumpcyjnych, bez kreowania niedostatków bądź nadwyżek.

Czemu służą analizy cen rynkowych?

Metody ekonometryczne i statystyczne zapewniają szeroki wachlarz narzędzi zapewniających rzetelną analizę i dostarczają odpowiedzi na kluczowe pytania związane z tym, jak firma działa na rynku. Zastosowane narzędzia umożliwiają odniesienie się do rzeczywistej sytuacji (poziomu sprzedaży osiągniętego po różnych cenach) i optymalizację poziomu cen w taki sposób, aby zagwarantować rentowność i obniżyć koszty. Modele te pozwalają na symulację reakcji klientów na zmiany cen, dzięki czemu decyzje podejmowane intuicyjnie przez firmę mogą być wspierane przez scenariusze oparte na rzeczywistych danych. Za pomocą proponowanych narzędzi można zoptymalizować i monitorować politykę cenową, ale także ustalać ceny promocyjne, rabaty lub ceny sprzedaży. Analiza cen rynkowych jest jednym z głównych czynników decydujących o sukcesie sprzedaży danej marki.

Określenie przyczyn istniejących cen

Analiza cen produktów umożliwia również określenie stopnia wrażliwości każdego produktu na zmiany cen oraz określenie wpływu różnych czynników na kształtowanie się cen rynkowych. Przy badaniu poziomu cen ważne wydaje się również określenie możliwego progu cenowego, powyżej którego sprzedaż jest znacznie obniżona. Analizę cen rynkowych można również uzupełnić analizą różnicy cenowej między ceną produktu a ceną produktów konkurencji. W tym przypadku określenie cen maksymalnych ma na celu dostarczenie informacji na temat maksymalnych różnic cen akceptowanych przez konsumentów.

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Metody stosowane do analizy cen rynkowych to PSM (Price Sensitivity Meter), który mierzy wrażliwość cen. Badanie to zakłada, że elastyczność cenowa produktu jest pokazana. PSM jest wykorzystywany głównie do określenia najbardziej odpowiedniego przedziału cenowego, zwłaszcza gdy na rynek wprowadzany jest nowy produkt. Pozwala na określenie elastyczności cenowej. Inną metodą jest DPA (Direct Price Acceptance). Celem jest ustalenie ceny, która jest do bezpośredniego przyjęcia. Jest to test używany w badaniach cen. Jej zasadniczym celem jest ocena czułości klientów na ceny produktów oferowanych na rynku. Badanie składa się z listy obejmującej kilka lub więcej niż dziesięć cen tego samego produktu lub usługi. Pozwany musi podać cenę, po której może nabyć proponowany produkt bądź usługę. Warto również wspomnieć o BPTO (Brand Price Trade-Off), czyli badaniu elastyczności cenowej popytu poprzez sprawdzanie różnych wariantów cenowych. Celem BPTO jest zbadanie elastyczności cenowej w kontekście konkurencyjnej oferty produktów oraz atrakcyjności cenowej konkurencyjnych produktów.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.